Repertuar

20.01
godz. 20.00
21.01
godz. 11.00 i 20.00
22.01
godz. 17.00 i 20.00
12.03
godz. 10.00 i 13.00
28.07
spektakl odwołany
godz. 19.00
29.07
spektakl odwołany
godz. 19.00
08.10
Invisible
Prapremiera
godz. 18.00
09.10
Invisible
godz. 18.00
14.10
Invisible
godz. 18.00
15.10
Invisible
godz. 18.00
16.10
Invisible
godz. 18.00