na zdjęciu Dagmara Sowa i Paweł Chomczyk
fot./photo Michał Strokowski

O nas

Grupa Coincidentia to niezależny teatr ożywionej formy założony w 2009 roku i do chwili obecnej prowadzony przez Dagmarę Sowę i Pawła Chomczyka (absolwentów białostockiego Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej). Grupa ma na koncie kilkanaście spektakli, stworzonych we współpracy m.in. z takimi twórcami jak: Michael Vogel, Łukasz Kos, Christiane Zanger, Paweł Aigner, Michał Walczak, Robert Jarosz, Christoph Bochdansky, Paweł Passini, Robert Drobniuch, Konrad Dworakowski. Przedstawienia Coincidentii były prezentowane na licznych festiwalach w Europie, Azji, Ameryce Północnej i zostały uhonorowane wieloma nagrodami (w tym The Bank of Scotland Herald Angel, Total Theater Award Edynburg, Grand Prix Festiwalu Konteksty w Poznaniu czy Grand Prix MFTL w Toruniu). W centrum zainteresowań Coincidentii leży współczesny teatr wielu środków wyrazu (ze szczególnym uwzględnieniem teatru lalkowego). Coincidentia prowadzi stałą współpracę z niemiecką niezależną sceną Lindenfels Westfluegel w Lipsku oraz duetem Figurentheater Wilde&Vogel.

Przedstawienia Grupy Coincidentia gościły na ponad stu festiwalach oraz na kilkudziesięciu scenach impresaryjnych w Polsce, Niemczech, Słowacji, Ukrainie, Austrii, Szwajcarii, Francji, Holandii, Belgii, Włoszech, Danii, Wielkiej Brytanii, USA, Japonii. Grupa Coincidentia trzykrotnie znalazła się w ścisłej czołówce, z czego dwukrotnie uplasowała się na pierwszym miejscu, polskich teatrów najczęściej wyjeżdżających za granicę, w corocznych podsumowaniach Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Spektakle Grupy zostały uhonorowane ponad czterdziestoma nagrodami, wyróżnieniami i nominacjami – z których większość została przyznana przez kapituły jurorskie festiwali teatralnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W podsumowaniach Najlepszy, najlepsza, najlepsi czasopisma Teatr spektakle Grupy zostały wyróżnione kilkanaście razy. Przedstawienia Coincidentii czterokrotnie znalazły się w finale programu Instytutu Teatralnego w Warszawie - Teatr Polska.

W roku 2016 Grupa Coincidentia powołała do życia Siedlisko Kultury Solniki 44 – ulokowany w lesie w podlaskiej gminie Zabłudów niezależny ośrodek wyposażony w profesjonalną scenę teatralną. Dotychczasowa działalność Solnik 44 zaowocowała kilkudziesięcioma prezentacjami spektakli teatralnych, w tym kilkoma prapremierami, pokazami efektów warsztatów artystyczno-edukacyjnych oraz prezentacjami sesyjnymi i dyskusjami panelowymi. Solniki 44 odwiedziły rzesze widzów (z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, USA, Francji, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Belgii), a partycypantami wydarzeń byli artyści, producenci, kuratorzy, organizatorzy festiwali z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Holandii, Izraela, Wielkiej Brytanii i USA. Ośrodek stał się miejscem produkcji niezależnego teatru, sceną impresaryjną, przestrzenią organizacji działań edukacyjnych i prospołecznych (m.in. w ramach programu Instytutu Teatralnego w Warszawie – Lato w teatrze). W roku 2018 ośrodek zainicjował działalność Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Lesie – LasFest (a w roku 2020 powołał do życia LasKids – festiwal adresowany do publiczności dziecięcej). W ich ramach prezentowane są najciekawsze propozycje teatrów niezależnych, działania laboratoryjne, koncerty, pokazy studenckie, rozmowy z artystami, pokazy filmowe czy niekonwencjonalne wydarzenia łączące sztukę z naturą.

Coincidentia to zbieg, skrzyżowanie dróg, na którym spotykają się w sposób nieprzypadkowy, choć czasem trudny do wyjaśnienia, fronty kreatywnych idei.

Coincidentia to utopijne dążenie do ocierania się o przestrzenie, w których przenikają się i w harmonijny sposób współistnieją przeciwieństwa.

Coincidentia to łączenie autonomicznych dróg twórczych artystów penetrujących różne przestrzenie życia teatralnego.

Grupa Coincidentia to teatr, w ktorym zbiegają się przeciwieństwa.