Pustostan - czytanie performatywne sztuki Maliny Prześlugi

Uniwersyteckie Centrum Kultury, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku i Grupa Coincidentia zapraszają na czytanie performatywne sztuki Maliny Prześlugi „Pustostan”:

16 czerwca (piątek), godz. 18.00,
17 czerwca (sobota), godz. 18.00.

Miejsce - UCK Białystok, ul. Ciołkowskiego 1N

Wstęp wolny

Czytając „Pustostan” Maliny Prześlugi łatwo zapomnieć, że ten dramat powstał w 2014 roku. Zmienia się świat, ewoluuje nasz styl życia, ale hasło „Rodzina jest najważniejsza” zawsze będzie brzmieć w polskich uszach znajomo, nawet jeśli nie na co dzień, to na pewno – od święta, zwłaszcza jeśli tym świętem jest Boże Narodzenie, z choinką, „karpikiem” i (od lat 90.) filmem o Kevinie. Właśnie na wigilię, w której biorą udział Mama, Tata, Córka, Syn, Babcia, Pies oraz tajemniczy Gość, do jednego z domów w „uniwersalnym kraju” zaprasza nas Prześluga. Przy rodzinnym stole toczy się rozmowa, podczas której każdy mówi, ale nikt nie słucha, każdy pyta, ale nikt nie chce poznać odpowiedzi. „Strasznie jest mieszkać w domu, którego nie ma”, wyznaje Syn, uświadamiając nam, że „dom” to nie mieszkanie i zgromadzone w nim przedmioty, tylko relacje. Autorka opowiada o problemach, które wszyscy znamy, „podkręcając potencjometr” ich natężenia i nasycając język postaci drapieżnym humorem, który bynajmniej nie niweluje doświadczanych przez nie dramatów. Im bardziej „zadomawiamy się” w rozpoznawanych na scenie sytuacjach, tym większym zaskoczeniem staje się zakończenie dramatu. Kim był Gość? Czy spełnił życzenia bohaterów? Zapraszamy do stołu, sami się przekonacie.

Uwaga! Pustostan jest sztuką dla dorosłych.

Czytanie realizowane jest dzięki wsparciu Miasta Białystok pozyskanemu przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku na Program Rezydencji Teatralnych UCK 2023. Prawa autorskie do sztuki reprezentuje Agencja Dramatu i Teatru.

Rezydencje Teatralne to długofalowy program realizowany przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku w Uniwersyteckim Centrum Kultury, angażujący niezależne grupy teatralne działające w Białymstoku i na Podlasiu. W roku 2023 UCK zaprosiło do współpracy Dagmarę Sowę i Pawła Chomczyka (Grupa Coincidentia) oraz Błażeja Piotrowskiego wraz z zespołami przy przygotowaniu czytań performatywnych dwóch dramatów Maliny Prześlugi: „Pustostan” (ze zbioru „To mogło być śmieszne, ale nie było”, ADiT 2022 ) i „Kwaśne mleko”. Program łączy cele poszerzenia oferty kulturalnej dostępnej w Białymstoku i wsparcia działalności niezależnych teatrów z refleksją na temat współczesnego społeczeństwa polskiego.